Bezpieczeństwo

1. Admnistrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli firma Narzędzia Czyżycki Spółka Jawna ul.Fabryczna 5b 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349147, NIP: 993-060-80-54, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.dynamometryczne.pl

2. Dane kontaktowe w celu uzyskania infromacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Narzędzia Czyżycki Sp.J. ul.Fabryczna 5b 33-100 Tarnów

- telefonicznie: 14 630 02 25 lub 608 008 392

- e-mail: info@dynamometryczne.pl

3. Sposób w jaki pozyskaliśmy Pani/Pana dane i cel w jakim je przetwarzamy

Dane otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas rejestracji w naszym sklepie i/lub składania zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi realizację transakcji.

Podanie danych jest również niebędne do: złożenia reklamcji, obsługi zgłoszeń, zarządzania kontem i rozwiązywania problemów technicznych.

4. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać dane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem firm świadczących usługi niezbędne do realizacji zamówień tj. firmy kurierskie, banki itp. oraz dostawcy usług IT, którzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy. Zastrzegamy sobie prawo przekazania danych właściwym organom lub osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich danych, w oparciu o odpowiednią podstawę obowiązującego prawa.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, prawo do: wycofania zgody, dostępu do danych, żądania zmiany danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny. Zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania związane z realizacją transakcji. Podejmujemy wszelkie, niezbędne środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.