Regulamin 24.05.2018 - 01.02.2020

Poniższy regulamin jest wersją archiwalną (obowiązywał od dnia 24.05.2018r. do 01.02.2020r.).

Aktualny Regulamin znajdziesz tutaj

 

Właścicielem sklepu internetowego Dynamometryczne.pl, działającego pod adresem dynamometryczne.pl jest firma

 

Narzędzia Czyżycki Sp. J.
33-100 Tarnów, ul. Fabryczna 5b

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem 0000349147


REGON: 121160655

NIP: 9930608054

 

Telefon: 608 008 392

 

e-mail: info@dynamometryczne.pl

zwana dalej „Sprzedawcą”.

Składanie i potwierdzanie zamówienia:

 

Sklep internetowy Dynamometryczne.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

 

Klient składa zamówienie dokonując wyboru towarów i umieszczając je w tzw. Koszyku. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sprzedawcy  zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych towarów. Każda płatność dokonana przez Klienta (z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia) stanowi do momentu uznania oferty za przyjętą przez Sprzedawcę, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 

Oferta uznana jest za przyjętą przez Sprzedawcę jeżeli niezwłocznie, a nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, nie poinformuje (drogę elektroniczną lub telefoniczną) Klienta o braku dostępności (brak towaru w magazynie sklepu Dynamometryczne.pl lub brak towaru u dostawców sklepu) towaru, którego dotyczyła złożona oferta zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, które nie może być zrealizowane Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze.

 

W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną i ma do wyboru następujące możliwości: a) częściowa realizacja zamówienia tylko towarów dostępnych, b) anulowanie całości zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, Sprzedawca zwróci pieniądze zgodnie z wybraną opcją opisaną powyżej.

 

Czas realizacji zamówienia:

 

Na czas oczekiwania na przesyłkę składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia paczki.

 

Klient jest informowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, o ile czas realizacji zamówienia wzrośnie powyżej 10 dni.

 

W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Płatności:

 

Możliwe są następujące formy płatności:

   - za pobraniem - płatność następuje przy odbiorze przesyłki, gotówką,
   - przedpłata - przelewem na konto, realizacja zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu wpłaty.

 

Sprzedawca nie stosuje domyślnej opcji z ukrytymi dopłatami.

Dostawa:

 

Ceny zamieszczony przy oferowanych towarach nie zawierają szczegółowych informacji na temat kosztów przesyłki ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy. Klient w każdej chwili może również samodzielnie sprawdzić koszty dostawy w zakładce Wysyłka.

Zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia na dwie lub więcej przesyłek, w przypadku znacznej różnicy terminie dostawy towarów składających się na zamówienie. Koszty przesyłki, w takiej sytuacji nie ulegają zmianie (druga i każda następna przesyłka jest wysyłana na koszt Sprzedawcy).

 

Odstąpienie od umowy:

 

Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 31 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz.827) Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas: Narzędzia Czyżycki Sp.J., ul.Fabryczna 5B, 33-100 Tarnów, tel. 608 008 392, e-mail: info@dynamometryczne.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia(pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy lub wypełnić i przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku płatności przy odbiorze Sprzedawca dokonana zwrotu, za zgodą Klienta, na podany numer konta bankowego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • oświadczenie usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczeń jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczeń są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Klient ma obowiązek odesłać towar na adres: Narzędzia Czyżycki Sp.J., ul.Fabryczna 5B, 33-100 Tarnów, tel. 608 008 392, e-mail: info@dynamometryczne.pl, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany jeśli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania towaru.

 

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


Reklamacje:

 

Wszystkie towary w sklepie Dynamometryczne.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

 

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz 12) w tym art. 556-576 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji.

 • Rękojmia jest odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna ma miejsce gdy towar jest niezgodny z umową. Niezgodność ta ma miejsce gdy:
 • a). towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze wzglądu na cel lub takich, których istnieniu klient został zapewniony
 • b). towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń
 • c). towar został wydany w stanie nie zupełnym np. brak elementu w komplecie. Wada prawna ma miejsce
 • Gwarancja jest to dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (producenta lub dystrybutora) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych przez gwaranta.

 

Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać jednego z czterech działań:

1)wymiana towaru na nowy, wolny od wad,

2)naprawy towaru,

3)obniżenie ceny towaru,

4)odstąpienie od Umowy Sprzedaży z zastrzeżeniem, sytuacji gdy wada jest nieistotna lub sytuacji kiedy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli  doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży oraz gdy towar nie ma właściwości wynikających z zapewnień publicznych, o których Sprzedawca nie wiedział i oceniając obiektywnie nie mógł wiedzieć.

 

Podstawą wszystkich powyższych informację są przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz 12) w szczególności art. 556-576, które regulują również wszystkie pozostałe sytuacje i działania nie ujęte w regulaminie.

 

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

Reklamację należy zgłosić drogę elektroniczną na adres e-mail:info@dynamometryczne.pl podając symbol reklamowanego towaru (lub inne dane umożliwiające jego identyfikację) swoje dane, datę zakupu i informację o zgłaszanej wadzie towaru. Po otrzymaniu zgłoszenie reklamacyjnego Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji dotyczących dalszego postępowania. Do reklamowanego towaru należy załączyć wypełniony formularzdostępny na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w zależności od rodzaju dowodu zakupu:

 • oryginał w przypadku paragonu,
 • kserokopię lub skan w przypadku faktury VAT.

 

Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedawca.

 

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Inne:

 

Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie klienta.
 

Ceny towarów są podane w złotych polskich i jeżeli nie zaznaczono inaczej, są to ceny brutto (zawierają podatek VAT).
 

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). (więcej).

 

Zawartość sklepu internetowego Narzędzia-esklep nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.

 

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia przez sklep internetowy Dynamometrczyne.pl.

 

W ramach ochrony danych osobowych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

Sklep internetowy Dynamometrczyne.pl wykorzystuje pliki Cookies.

 

W sprawach nie uregulowanych regulaminem sklepu internetowego Dynamometrczyne.pl obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.