Reklamacja - formularz

REKLAMACJE

Ewentualne reklamacj prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@dynamometryczne.pl podając symbol reklamowanego towaru (lub inne dane umożliwiające jego identyfikację) swoje dane, datę zakupu i informację o zgłaszanej wadzie towaru. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących dalszego postępowania. Do reklamowanego towaru należy załączyć wypełniony poniższy formularz oraz kopię dowodu zakupu.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu przyspieszenia procesu reklamacji

formularz reklamacyjny