Zwroty

Prawo do ostąpienia od umowy zawartej na odległość
Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

formularz zwrotu - odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

  1. Jako konsument (zakup niezwiązany z działalnością gospodarczą), mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Narzędzia Czyżycki Sp.J. (sklep internetowy dynamometryczne.pl)

ul. Fabryczna 5b, 33-100 Tarnów,

tel. 608 008 392, e-mail: info@dynamometryczne.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo  żadnych  opłat w związku z tym zwrotem.
  2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu  dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Narzędzia Czyżycki Sp.J. (sklep internetowy dynamometryczne.pl), ul. Fabryczna 5b, 33-100 Tarnów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości: dla towarów o wadze do 30 kg do 30 zł, a dla towarów o wadze ponad 30 kg do 150 zł.
  5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.