Twoje hasło zostało zmienione

Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 22.02.2020r.

1. Właścicielem sklepu internetowego Dynamometryczne.pl, działającego pod adresem dynamometryczne.pl jest firma

Narzędzia Czyżycki Sp. J.
33-100 Tarnów, ul. Fabryczna 5b

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem 0000349147

REGON: 121160655

NIP: 9930608054 

Telefon: 608 008 392

e-mail: info@dynamometryczne.pl

zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Składanie i potwierdzanie zamówienia:

2.1. Sklep internetowy Dynamometryczne.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. 

2.2. Klient składa zamówienie dokonując wyboru towarów i umieszczając je w tzw. Koszyku. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2.3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sprzedawcy  zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych towarów. Każda płatność dokonana przez Klienta (z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia) stanowi do momentu uznania oferty za przyjętą przez Sprzedawcę, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

2.4 Oferta uznana jest za przyjętą przez Sprzedawcę jeżeli niezwłocznie, a nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, nie poinformuje (drogę elektroniczną lub telefoniczną) Klienta o braku dostępności (brak towaru w magazynie sklepu Dynamometryczne.pl lub brak towaru u dostawców sklepu) towaru, którego dotyczyła złożona oferta zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, które nie może być zrealizowane Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze.

2.5. W przypadku braku dostępności części towarów z zamówienia, Klient jest informowany o tym fakcie drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną i ma do wyboru następujące możliwości: a) częściowa realizacja zamówienia tylko towarów dostępnych, b) anulowanie całości zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem, Sprzedawca zwróci pieniądze zgodnie z wybraną opcją opisaną powyżej.

 

3. Czas realizacji zamówienia:

3.1. Na czas realizacji zamówienia składa się termin wysyłki (informacja odnośnie terminu wysyłki zawarta jest na karcie produktu jako "status" - (dostępny od zaraz / 1-3 dni / 4-9 dni)) oraz czas dostarczenia paczki (punkt 5.3.- Czas dostawy).

3.2. Klient jest informowany o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, jeśli termin wysyłki będzie dłuższy niż podany w statusie lub gdy czas realizacji zamówienia wzrośnie powyżej 10 dni roboczych.

3.3. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

4. Płatności:

4.1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

- przelew (przedpłata) na konto (59 1050 1562 1000 0090 7259 1267), realizacja zamówienia zaczyna się po zaksięgowaniu wpłaty
- płatność przelewem on-line lub kartą

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


 

Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

 

4.2. Odbierając zamówiony towar w sklepie (ul. Fabryczna 5b, 33-100 Tarnów) możecie Państwo zapłacić gotówką lub kartą płatniczą.

4.3. Sprzedawca nie stosuje domyślnej opcji z ukrytymi dopłatami.

 

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem5. Dostawa:

5.1. Zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

5.2. Ceny zamieszczony przy oferowanych towarach nie zawierają szczegółowych informacji na temat kosztów przesyłki ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy. Klient w każdej chwili może również samodzielnie sprawdzić koszty dostawy w zakładce Dostawa.

5.3. Czas dostawy (na czas realizacji zamówienia składa się termin wysyłki (punkt 3.1) oraz czas dostawy) dla przesyłek krajowych:

  • - dla firmy kurierskiej DPD - 1-2 dni robocze
  • - dla firmy kurierskiej InPost - 1-2 dni robocze
  • - dla paczkomatów InPost - 1-2 dni robocze

5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia na dwie lub więcej przesyłek, w przypadku znacznej różnicy terminie dostawy towarów składających się na zamówienie. Koszty przesyłki, w takiej sytuacji nie ulegają zmianie (druga i każda następna przesyłka jest wysyłana na koszt Sprzedawcy).

6. Reklamacje:

6.1. Wszystkie towary w sklepie Dynamometryczne.pl są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

6.2. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz 12) w tym art. 556-576 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6.3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji.

6.4. Rękojmia jest odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towaru. Wada fizyczna ma miejsce gdy towar jest niezgodny z umową. Niezgodność ta ma miejsce gdy:

  • a). towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze wzglądu na cel lub takich, których istnieniu klient został zapewniony
  • b). towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę, a ten nie zgłosił zastrzeżeń
  • c). towar został wydany w stanie nie zupełnym np. brak elementu w komplecie. Wada prawna ma miejsce

6.5. Gwarancja jest to dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (producenta lub dystrybutora) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych przez gwaranta.

6.6. Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i żądać jednego z czterech działań:

1). wymiana towaru na nowy, wolny od wad,

2). naprawy towaru,

3). obniżenie ceny towaru,

4). odstąpienie od Umowy Sprzedaży z zastrzeżeniem, sytuacji gdy wada jest nieistotna lub sytuacji kiedy sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności  dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U. 2014 poz. 827) kupujący ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. Bieg terminu do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14. dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy. Klient powinien zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6.7 Rękojmia wynosi 2 lata

6.8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli  doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

6.9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży oraz gdy towar nie ma właściwości wynikających z zapewnień publicznych, o których Sprzedawca nie wiedział i oceniając obiektywnie nie mógł wiedzieć. 

6.10. Podstawą wszystkich powyższych informację są przepisy z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U.2014, poz 12) w szczególności art. 556-576, które regulują również wszystkie pozostałe sytuacje i działania nie ujęte w regulaminie.

6.11. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

6.12. Reklamację prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail:info@dynamometryczne.pl podając symbol reklamowanego towaru (lub inne dane umożliwiające jego identyfikację) swoje dane, datę zakupu i informację o zgłaszanej wadzie towaru. Po otrzymaniu zgłoszenie reklamacyjnego Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji dotyczących dalszego postępowania. Do reklamowanego towaru należy załączyć wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w zależności od rodzaju dowodu zakupu: oryginał lub kopię w przypadku paragonu, kserokopię lub skan w przypadku faktury VAT.

6.13. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedawca.

 

7. Inne:

7.1. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie klienta.

7.2. Ceny towarów są podane w złotych polskich i jeżeli nie zaznaczono inaczej, są to ceny brutto (zawierają podatek VAT).

7.3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). (więcej).

7.4. Zawartość sklepu internetowego Narzędzia-esklep nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. 

7.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek podania przez Klienta błędnych danych oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta. 

7.6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia przez sklep internetowy Dynamometrczyne.pl.

7.7.  W ramach ochrony danych osobowych Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 

7.8. Sklep internetowy Dynamometrczyne.pl wykorzystuje pliki Cookies.

7.9. W sprawach nie uregulowanych regulaminem sklepu internetowego Dynamometrczyne.pl obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium