Twoje hasło zostało zmienione

Zwroty i reklamacje

1. ZWROT

Prawo do ostąpienia od umowy zawartej na odległość
Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

 

Sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności

 • w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

do pobrania - formularz zwrotu - odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: Narzędzia Czyżycki Sp.J, ul. Fabryczna 5b, 33-100 Tarnów, tel. 608 008 392, e-mail: info@dynamometryczne.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/oświadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Jako konsument (zakup niezwiązany z działalnością gospodarczą), mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Narzędzia Czyżycki Sp.J. (sklep internetowy dynamometryczne.pl)

ul. Fabryczna 5b, 33-100 Tarnów,

tel. 608 008 392, e-mail: info@dynamometryczne.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo  żadnych  opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu  dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: Narzędzia Czyżycki Sp.J. (sklep internetowy dynamometryczne.pl), ul. Fabryczna 5b, 33-100 Tarnów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości: dla towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 • - o świadczenie usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • - w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy,
 • - w której przedmiotem świadczeń jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • - w której przedmiotem świadczeń są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   

 

2. REKLAMACJE

Ewentualne reklamacj prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@dynamometryczne.pl podając symbol reklamowanego towaru (lub inne dane umożliwiające jego identyfikację) swoje dane, datę zakupu i informację o zgłaszanej wadzie towaru. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego udzielimy Państwu szczegółowych informacji dotyczących dalszego postępowania. Do reklamowanego towaru należy załączyć wypełniony poniższy formularz oraz kopię dowodu zakupu.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu przyspieszenia procesu reklamacji

formularz reklamacyjny

Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium